facebook
linkedin
instagram

Inicjatywa na rzecz transportu

 

Od wielu lat włączamy się w działania na rzecz rozwoju transportu w Polsce. Czynny udział w organizacjach zrzeszających - ZMPD (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników drogowych) oraz STOW (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników) uważamy za obwiązek. Sprawna komunikacja na linii przewoźnik - zrzeszenie - ustawodawca jest nieodzowną częścią zdrowo działającego środowiska biznesowego. Świadomość barier tworzonych w kraju i zagranicą jest dla nas motywująca. Jesteśmy dumi z możliwości reprezentowania polskiego transportu w ramach struktur organizacja branżowych. 

 

 

Członek ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Członek STOW

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników