facebook
linkedin
instagram

Inicjatywa na rzecz transportu

 SKOPIUJ, JUŻ POPRAWIAŁEM

Od wielu lat włączamy się w działania na rzecz rozwoju transportu w Polsce. Czynny udział w organizacjach zrzeszających - ZMPD ( Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników drogowych) oraz STOW (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników) uważamy za obwiązek. Sprawna komunikacja na linii przewoźnik - zrzeszenie - ustawodawca, jest nieodzowną częścią zdrowo działającego środowiska biznesowego. Świadomość barkier tworzonych w kraju i zagranicą jest dla nas motywująca. Jesteśmy dumi z możliwość reprezentowania Polskiego Transportu w ramach struktur organizacji branżowych. 

 

Członek ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Członek STOW

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników