facebook
linkedin
instagram

Pomoc drogowa

W ramach działalności assistance  prowadzimy całodobową auto pomoc samochodów ciężarowych na terenie środkowo-wschodniej Polski. Ponadto zajmujemy się naprawami na drodze. Naszym priorytetem jest jak najszybsze umożliwienie kontynuowania jazdy unieruchomionemu autu. W razie potrzeby organizujemy przeładunki oraz transport zastępczy towaru.

 

Jan Stępnicki,

założyciel Jata Trans

 

  

Zakres świadczonych usług:

 

Holowanie

Naprawa w miejscu zdarzenia

Przeładunki w miejscu zdarzenia

Transport zastępczy towaru.

 

 

 

 

Poniższa mapa obrazuje obszar działania Jata-assisatnce.